Структурні підрозділи

         Лісництво - територіально-виробнича одиниця в лісовому господарстві, а також господарські будівлі, в яких розташовується управління лісовою ділянкою і складає від декількох сотень до сотень тисяч гектарів. Територія лісництва  поділяється на майстерські дільниці та лісові обходи. 

       Згідно лісорослинного районування територія ДП «Прилуцький лісгосп» відноситься до лісостепової зони і розміщена в лівобережній частині України. Клімат помірно-континентальний, який характеризується коливанням температур, порівняно м’якою зимою, значною кількістю опадів та досить високою вологістю повітря. Усі лісництва ДП «Прилуцький лісгосп» відносяться до рівнинних лісів. За характером рельєфу ця територія є рівною. В цілому території лісництв по характеру рельєфу понижено-рівнинна, злегка хвиляста. Найбільш підвищена її частина є водорозділом річок Удай і Смоги. Тут підвищення сягає відмітки 168 метрів над рівнем моря. По геоморфологічній будові район розміщення лісництв відноситься до ерозійного рельєфу(середньо-розчленовані яри), дена 1 км знаходиться 0,5-0,75 погонних кілометрів ярів і балок. Територія лісгоспу розташована в басейні річки Удай і Лисогір. Річка Удай протікаї через лісові масиви лісгоспу. По ступеню зволоження більша частина грунтів відноситься до категорії свіжих. Грунти північно-західної частини території лісгоспу дерново-слабопідзолисті на супісках з прошарками суглинків на глибоких однофазних пісках. Основним типом грунтів даної частини території є дернові-слабопідзолисті глеюваті грунти. Продуктивність насаджень на даних грунтах порівняно висока і характеризується: для сосни – І, частіше Іа і ІІ класами бонітету. Дуб тут зустрічається в 2 ярусі, місцями переходить в перший ярус утворюючи змішані дубово-соснові насадження ІІ-ІІІ класу бонітету.

      Сучасна господарська діяльність у лісництві базується на теоретичних та практичних досягненнях лісівництва - науки про закони життя та розвитку лісу, а також на постійній підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.

             Основні завдання, які вирішує лісництво це:
  • відновлення лісу на вирубках, догляд за ним, лісорозведення та інші лісогосподарські заходи, що підвищують продуктивність лісу;
  • нагляд за дотриманням правил рубок в лісах, здійснення охорони лісу від пожеж, незаконних рубок, шкідливих комах і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;
  • здійснення державного контролю за додержанням всіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства;
  • запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів

 

Поділитися сторінкою у соцмережах

Останні новини

Діяльність підприємства за 2021 рік
    Детальніше
Діяльність підприємства за 2020 рік
Діяльність підприємства за 2020 рік Детальніше
НЕЗАБАРОМ ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ ПОЛЮВАННЯ НА ПЕРНАТУ ДИЧИНУ!

Мисливський сезон традиційно розпочинається із полювання на пернату дичину. Саме цей вид полювання є одним із найпопулярніших у мисливському середовищі.  Детальніше


Всі новини