Структурні підрозділи

         Лісництво - територіально-виробнича одиниця в лісовому господарстві, а також господарські будівлі, в яких розташовується управління лісовою ділянкою і складає від декількох сотень до сотень тисяч гектарів. Територія лісництва  поділяється на майстерські дільниці та лісові обходи. 

       Згідно лісорослинного районування територія ДП «Прилуцький лісгосп» відноситься до лісостепової зони і розміщена в лівобережній частині України. Клімат помірно-континентальний, який характеризується коливанням температур, порівняно м’якою зимою, значною кількістю опадів та досить високою вологістю повітря. Усі лісництва ДП «Прилуцький лісгосп» відносяться до рівнинних лісів. За характером рельєфу ця територія є рівною. В цілому території лісництв по характеру рельєфу понижено-рівнинна, злегка хвиляста. Найбільш підвищена її частина є водорозділом річок Удай і Смоги. Тут підвищення сягає відмітки 168 метрів над рівнем моря. По геоморфологічній будові район розміщення лісництв відноситься до ерозійного рельєфу(середньо-розчленовані яри), дена 1 км знаходиться 0,5-0,75 погонних кілометрів ярів і балок. Територія лісгоспу розташована в басейні річки Удай і Лисогір. Річка Удай протікаї через лісові масиви лісгоспу. По ступеню зволоження більша частина грунтів відноситься до категорії свіжих. Грунти північно-західної частини території лісгоспу дерново-слабопідзолисті на супісках з прошарками суглинків на глибоких однофазних пісках. Основним типом грунтів даної частини території є дернові-слабопідзолисті глеюваті грунти. Продуктивність насаджень на даних грунтах порівняно висока і характеризується: для сосни – І, частіше Іа і ІІ класами бонітету. Дуб тут зустрічається в 2 ярусі, місцями переходить в перший ярус утворюючи змішані дубово-соснові насадження ІІ-ІІІ класу бонітету.

      Сучасна господарська діяльність у лісництві базується на теоретичних та практичних досягненнях лісівництва - науки про закони життя та розвитку лісу, а також на постійній підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.

             Основні завдання, які вирішує лісництво це:
  • відновлення лісу на вирубках, догляд за ним, лісорозведення та інші лісогосподарські заходи, що підвищують продуктивність лісу;
  • нагляд за дотриманням правил рубок в лісах, здійснення охорони лісу від пожеж, незаконних рубок, шкідливих комах і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;
  • здійснення державного контролю за додержанням всіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства;
  • запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів

 

Поділитися сторінкою у соцмережах

Останні новини

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО АУКЦІОНУ
ДП «Прилуцький лісгосп» проводить додатковий аукціон з попереднім оглядом для продажу необробленої деревини породи сосна в загальному обсязі 210 м3. Детальніше
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО АУКЦІОНУ
ДП «Прилуцький лісгосп» проводить додатковий аукціон з попереднім оглядом для продажу необробленої деревини породи дуб в загальному обсязі 58,513 м3. Детальніше
Інформація по лісорубних квитках станом на 01.12.2021 рік
Інформація по лісорубних квитках станом на 01.12.2021 рік Детальніше
Всі новини